2023

2022

2021

2020

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2019

Janeiro
Anexo5_01-2019.docx (127.27 KB)
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2018

Janeiro
Anexo5_01-2018.pdf (148.9 KB)
Fevereiro
Anexo5_02-2018.pdf (148.66 KB)
Março
Anexo5_03-2018.pdf (147.83 KB)
Abril
Anexo5_04-2018.pdf (147.72 KB)
Maio
Anexo5_05-2018.pdf (147.57 KB)
Junho
Anexo5_06-2018.pdf (206.41 KB)
Julho
Anexo5_07-2018.pdf (140.72 KB)
Agosto
Setembro
Anexo5_09-2018.pdf (232.2 KB)
Outubro
Anexo5_10-2018.pdf (146.58 KB)
Novembro
Dezembro
Anexo5_12-2018.xls (303.5 KB)

2017

Janeiro
Anexo5_01-2017.pdf (148.49 KB)
Fevereiro
Anexo5_02-2017.pdf (148.97 KB)
Março
Anexo5_03-2017.pdf (148.7 KB)
Abril
Anexo5_04-2017.pdf (148.48 KB)
Maio
Anexo5_05-2017.pdf (148.94 KB)
Junho
Anexo5_06-2017.pdf (147.51 KB)
Julho
Anexo5_07-2017.pdf (146.05 KB)
Agosto
Anexo5_08-2017.pdf (146.49 KB)
Setembro
Anexo5_09-2017.pdf (144.4 KB)
Outubro
Anexo5_10-2017.pdf (149.42 KB)
Novembro
Anexo5_11-2017.pdf (144.87 KB)
Dezembro
Anexo5_12-2017.pdf (143.8 KB)

2016

Janeiro
Anexo5_01-2016.pdf (224.92 KB)
Fevereiro
Anexo5_02-2016.pdf (336.04 KB)
Março
Anexo5_03-2016.pdf (335.75 KB)
Abril
Anexo5_04-2016.pdf (341.12 KB)
Maio
Anexo5_05-2016.pdf (306.33 KB)
Junho
Anexo5_06-2016.pdf (305.3 KB)
Julho
Anexo5_07-2016.pdf (299.49 KB)
Agosto
Anexo5_08-2016.pdf (151.19 KB)
Setembro
Anexo5_09-2016.pdf (151.37 KB)
Outubro
Anexo5_10-2016.pdf (151.67 KB)
Novembro
Anexo5_11-2016.pdf (152.48 KB)
Dezembro
Anexo5_12-2016.pdf (149.27 KB)

2015

Janeiro
Anexo5_01-2015.pdf (251.48 KB)
Fevereiro
Anexo5_02-2015.pdf (255.34 KB)
Março
Anexo5_03-2015.pdf (252.28 KB)
Abril
Anexo5_04-2015.pdf (254.83 KB)
Maio
Anexo5_05-2015.pdf (252.01 KB)
Junho
Julho
Anexo5_07-2015.pdf (251.65 KB)
Agosto
Anexo5_08-2015.pdf (269.32 KB)
Setembro
Anexo5_09-2015.pdf (252.97 KB)
Outubro
Anexo5_10-2015.pdf (227.99 KB)
Novembro
Anexo5_11-2015.pdf (337.11 KB)
Dezembro
Anexo5_12-2015.pdf (224.97 KB)

2014

Janeiro
Anexo5_01-2014.pdf (341.72 KB)
Fevereiro
Anexo5_02-2014.pdf (252.43 KB)
Março
Anexo5_03-2014.pdf (251.67 KB)
Abril
Anexo5_04-2014.pdf (251.94 KB)
Maio
Anexo5_05-2014.pdf (251.17 KB)
Junho
Anexo5_06-2014.pdf (251.3 KB)
Julho
Anexo5_07-2014.pdf (251.19 KB)
Agosto
Anexo5_08-2014.pdf (251.17 KB)
Setembro
Anexo5_09-2014.pdf (251.85 KB)
Outubro
Anexo5_10-2014.pdf (255.33 KB)
Novembro
Anexo5_11-2014.pdf (251.67 KB)
Dezembro
Anexo5_12-2014.pdf (155.86 KB)